محیط‌ زیست

واکنش به بحران

ویروس کرونا پدیده‌ای است که فارغ از تحلیل‌های ما به کار خود مشغول است‌، کرونا هم مانند دیگر ویروس‌ها به دنبال موجودات زنده می‌گردد تا در سلول‌های مناسب خانه گزیده و خود را تکثیر کند، این شیوه‌ی ویروس‌هاست و در مقایسه‌ی با شیوه‌ی زندگی انسان‌ها بسیار ساده‌تر است. انسان همچون بسیاری از جانوران موجودی اجتماعی است، اما سطح اجتماعی بودنش از همه‌ی جانداران دیگر بالاتر و یا بهتر بگویم پیچیده‌تر است. اینکه چه بر سر ما می‌آید وابسته به شرایط دنیا و تصمیم‌هاییست که می‌گیریم. برآیند تصمیم تک‌تک افراد جهت‌گیری جامعه را مشخص می‌کند. انسان برای تصمیم گیری اطلاعات را پردازش می‌کند. اگر اطلاعات نادرست یا ناقص باشد، تصمیمی که از پردازش آن‌ها گرفته می‌شود اشتباه و حتی خطرناک خواهد بود.همچنین اگر اطلاعات درست باشد اما شیوه‌ی پردازش آن‌ها خطا باشد باز هم تصمیمی که گرفته می‌شود گره‌گشا نیست و احتمالاً دردسرهای بیشتری تولید خواهد کرد؟ برای داشتن تحلیلی درست از یک موضوع نیاز به دانستن مفاهیم پایه‌ای آن داریم لزومی ندارد که ما متخصص زیست‌شناسی،علوم سیاسی یا ریاضی باشیم ما می‌تونیم بدانیم که:

  • ویروس چیست و چه فرقی با باکتری دارد؟
  • جهش ژنتیکی چیست؟
  • نظریه‌ی تکامل چیست؟
  • تکنولوژی دستکاری ژنتیکی کشورهایی همچون آمریکا و چین در چه سطحی است؟
  • واکسن چیست و چگونه ساخته می‌شود؟
  • ساختار بهداشت و درمان هر کشوری چگونه است؟
  • منابع مالی سازمان‌هایی نظیر پزشکان بدون مرز از سوی چه کسانی تأمین می‌شود؟
  • دنباله‌ی هندسی و حسابی چیست و بیماری واگیردار طبق کدام الگو رشد می‌کند؟ و ساخت محصولات بهداشتی و پزشکی طبق کدام الگو رشد می‌کند؟